Segédeszközök használata

Az egynyelvű írásbeli vizsga írásfeladatainak (4. és 5. feladatok) megoldásához minden, könyvkiadó által kiadott egynyelvű és kétnyelvű szótár – minden típusból 1-1 példány (1 db egynyelvű és 1-1 db idegennyelv-magyar, illetve magyar-idegennyelv) – nyújthat segítséget. Kizárólag nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázó gondoskodik. A teremfelügyelők a vizsga megkezdése előtt felkérik a vizsgázókat, legyenek kedvesek ellenőrizni, hogy a szótárakban ne maradjon semmiféle papír illetve feljegyzés. A felügyelők a vizsga során a szótárakat is ellenőrzik. Bármilyen más segédeszköz, ill. digitális eszköz használata tilos. B1 és B2 szinten 50 perc, C1 szinten 60 perc elteltével, a feladatlapok beszedése után, a felügyelő felszólítására lehet a szótárt elővenni. Ezt megelőzően a szótárnak a vizsgázó táskájában kell lennie.
Az írásbeli dolgozatot a vizsgázók kék tollal írhatják meg, a javítás során a ceruzás megoldásokat a javítók nem veszik figyelembe. Továbbá nem veszik figyelembe a borítólapra, vagy a szövegértésnél a feladatlapra beírt megoldásokat.