A eredmény közlése, megtekintés és felülvizsgálat

Eredményközlés

Az eredmények feldolgozása és ellenőrzése után az összpontszámok és a százalékos értékek felkerülnek a Vizsgaközpont hivatalos honlapjára, ahol a vizsgázók a vizsgakódjuk beírásával tudják megnézni eredményüket.

Telefonon nem adható ki információ az eredményről.

Megtekintés

Az eredmények feltöltésével egyidejűleg felkerülnek a dolgozatok megtekintésére kitűzött időpontok is a honlapra. Ezt az időpontot a Vizsgaközpont jelöli ki. Az eredmény kihirdetésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor a megtekintésre. A megtekintésre előre be kell jelentkezni személyesen, telefonon vagy emailben.
A vizsgázónak – előzetes bejelentkezés után – joga van a Pannon Nyelvvizsgaközpont épületében (8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1.) – az e célra kijelölt helyiségben – minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatának, valamint szóbeli értékelésének megtekintéséhez. Ehhez a Központ által kiadott értékelési útmutatót igénybe veheti.
A rendelkezésre álló 45 perc alatt saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet, vagy felmerülő kérdéseit egy javítótanár segítségével tisztázhatja, s eközben kézzel írott jegyzetet készíthet. A javítótanárral való személyes konzultáció lehetősége a Vizsgaközpont által megszabott díj befizetése után vehető igénybe.
A dolgozatról fénymásolat készítésére a Vizsgaközpontnak nincs módja lehetőséget biztosítani.

A kiskorú vizsgázót törvényes gondviselője (szülő, vagy gyám) elkísérheti.

A betekintést követően a vizsgázónak a helyszínen joga van felülvizsgálat kérelmezésére.

Írásbeli vizsga felülvizsgálata

A vizsgázónak az eredmények közzétételétől számított 15 naptári napon belül joga van a betekintési kérelem mellett, illetve attól függetlenül dolgozatának felülvizsgálatát kérelmezni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.
A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 2011. március 27-én hatályba lépett módosítása értelmében amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálati kérelemben harmadik értékelő által történő újraértékelést kér, a felülvizsgálat díjköteles, díja az írásbeli, valamint a szóbeli részvizsga esetén a vizsgadíj 25%-a, hallásértés részvizsga esetén a vizsgadíj 15%-a.
A felülvizsgálati kérelmet a vizsgázónak 15 napon belül kell eljuttatni a vizsgaközpontba. A kérelmet postai úton 15 napon belüli feladási dátummal, ezzel párhuzamosan 15 napon belül (legkésőbb a 15. napon) emailben vagy faxon is el kell juttatni a Vizsgaközpntba.
A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak beérkezését követő naptól számított 15 napon belül hozza meg döntését, és erről a vizsgázót értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.
Amennyiben a vizsgázó számára pozitív döntés születik, a Vizsgaközpont kérelmezi a bizonyítvány kiállítását.

FELÜLVIZSGÁLAT DÍJAI

Írásbeli részvizsga újraértékelésének díjai minden szinten: 6250,- Ft


Beszédkészség (szóbeli) vizsgarész újraértékelésének díjai minden szinten: 5500,- Ft


Beszédértés (labor) vizsgarész újraértékelésének díjai minden szinten: 3300,- Ft

 

ÍRÁSBELI ÉS LABOR VIZSGA FELÜLVIZSGÁLATA

2011. 03.27-től a 137/2008. (V.16) Kr. a 39/2011. (III.22.) Korm. rendelet által hatályba lépett módosítások szerint:

- felülvizsgálattal az eredmény közlésétől számított 15 naptári napon belül élhet a vizsgázó