A B1 szintű vizsga leírása

A vizsgázó megérti a hozzá intézett tagolt, normális tempójú idegen nyelvű beszéd lényegét. Megérti a hétköznapi témákkal vagy munkával kapcsolatos szókincset tartalmazó szövegeket. Egyszerű beszédhelyzetekben részt tud venni. Képes összefüggően leírni eseményeket, röviden és egyszerűen megmagyarázni és indokolni véleményét. Hosszabb összefüggő írásművet nem kell alkotnia, de egyszerű szöveget létre tud hozni, magánlevelet meg tud írni. Képes két nyelv között közvetíteni, egyszerű szövegek lényegét összefoglalni idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre.

Alapfokon (B1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés, önálló beszéd, szerepjáték):

1. Személyi adatok, jellemzők (a családi élet, születési hely, születési idő, életkor, nem, családi állapot, állampolgárság);
2. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése, helyiségek, berendezés, háztartás, házimunka);
3. Környezet (ország, város, lakóhely, időjárás);
4. Utazás és közlekedés (tájékozódás, hétköznapi közlekedés, utazás, tömegközlekedés, szállás);
5. Étkezés (étkezések, élelmiszerek, ételek, italok megnevezése, étterem);
6. Bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, ruhaneműk, háztartási cikkek);
7. Egészség, betegség (egészséges életmód, orvosnál, fogorvosnál, gyakori betegségek tünetei);
8. Munka (szülők foglalkozása), munkahely, pályaválasztás;
9. Iskola, képzés (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási képzés, végzettség, tantárgyak, nyelvtanulás);
10. Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, érdeklődési kör, internet, mozi, színház, sport, rádió/televízió, közösségi média).

Az alapfokú vizsgákon elérhető pontszám:
alapfok szóbeli típus: 100 – megfelelt 60 ponttól
alapfok írásbeli típus: 80 – megfelelt 48 ponttól

2018. április 1-től bevezettük a komplex értékelési rendszert, melynek lényege, hogy komplex vizsgára történő jelentkezés esetén a kompenzációs eljárást alkalmazzuk, tehát ha valamelyik készség különösen magas teljesítése mellett egy másik készségben a vizsgázó kissé alulteljesít, de a 40%-ot eléri, amennyiben az összteljesítménye eléri a 60%-ot, a vizsgát sikeresnek tekintjük. 

 Egy vizsgaidőszakra, de külön leadott írásbeli és szóbeli jelentkezés nem számít komplex vizsgajelentkezésnek, ebben az esetben nem alkalmazható a komplex értékelés.
Kizárólag komplex vizsgára történő jelentkezés esetén érvényes.

 

B1 szintű írásbeli vizsga leírása

A vizsga teljes időtartama: 100 perc

  1. Írott szöveg értése:

1. a. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 12-16 soros szöveghez 10 db 2 pontos idegen nyelvű kérdés, rövid idegen nyelvű válaszokkal (20 pont)

1. b. Globális szövegértés: matching feladatokkal: 10 db rövid szöveghez (kb. 300 karakter/szöveg)13 cím (3 disztraktor) (10 pont).

1. c. Információkeresés: 10 állítás/kérdés alapján 4-6 db, szövegenként 6-10 soros szövegben információ helyének megtalálása. Itemenként 1 pont, összesen 10 pont.

A feladathoz szótár nem használható.

A vizsgarész időtartama: 50 perc

Az elérhető pontszám: 40 pont

2. Írásfeladat:

idegen nyelven kapott információk alapján a vizs­gázó két idegen nyelvű szöveget alkot (pl. emailt vagy blogot ír).

Az értékelés szempontjai: feladatmegoldás, szókincs/szóhasználat.

A feladathoz szótár használható.

 A vizsgarész időtartama: 50 perc.

Az elérhető pontszám: 40 pont

 

B1 szintű szóbeli vizsga leírása

A vizsgázó kihúzza vizsga-feladatsorát, amelyen idegen nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám.

A vizsgán két vizsgáztató vesz részt, az egyik a kérdező-vizsgáztató, a másik az értékelő-vizsgáztató szerepét tölti be. A vizsgázó végeredménye a két vizsgáztató közös értékelése alapján alakul ki.

A vizsga időtartama: 15 perc

A szóbeli vizsgáról a vizsgázó előzetes beleegyezése alapján hangfelvétel készül.

Élethelyzeteivel kapcsolatban, mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.
Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, szókincs
Az elérhető pontszám: 20

2. Önálló beszéd vizuális stimulus alapján. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan, azokat leírja, összehasonlítja.
Értékelési szempontok: összefüggő beszéd, koherencia, folyékonyság, grammatika, szókincs
Az elérhető pontszám: 20

3. Szituáció: szituációs szerep¬játék a vizsgáztatóval idegen nyelvű szituáció alapján.
Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, szociolingvisztikai megfelelés
Az elérhető pontszám: 20

Az alapfokú (B1) beszédértés vizsgarész feladatai:

A vizsga időtartama: 20 perc
A vizsgázó 2 x 1-2 perc összterjedelmű, 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre válaszol, és feleletválasztós tesztet old meg.
Az elérhető pontszám eredetileg 20 (2x10) pont volt, a külső és belső validálás eredményei után: 2x20pont = 40 az egyenlő súlyozás érdekében.